باد شکم 1
حقایقی در مورد گاز معده

حقایقی در مورد گاز معده

آبان ۲۷, ۱۳۹۷ نسخه

گرچه کلماتی مثل «آروغ زدن» و «باد شکم» باعث خنده کودکان می شود، اما وقتی چنین اتفاقاتی برای بزرگسالان می […]

مشاهده