افتراق صدا از پس زمینه 1
افتراق صدا از پس زمینه

افتراق صدا از پس زمینه

تیر ۱۸, ۱۳۹۸ نسخه مقالات

افتراق صدا از پس زمینه یا شکل از زمینه شنوایی (Auditory figure-ground discrimination) توانایی افتراق و توجه به یک صدا […]

مشاهده