ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپی 1
آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی

آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی

مهر ۲, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی روشی است  برای بررسی لایه ی داخلی مری، معده و بخش ابتدایی روده ی باریک […]

مشاهده