اختلال یادگیری 13
نرم افزار اثر تحریکی الکترونیکی شنوایی یا پردازش شنوایی EASe

نرم افزار اثر تحریکی الکترونیکی شنوایی یا پردازش شنوایی EASe

مارس 5, 2018 نسخه مقالات

این مجموعه یکی از بهترین ها در برنامه های درمان شنوایی است. استفاده از این نرم افزار آسان است، روشی […]

مشاهده