آکاسیا 1
آکاسیا

آکاسیا

آذر ۳۰, ۱۳۹۷ نسخه طب گیاهی

آکاسیا یا Acacia صمغی است که از درخت اقاقیا ترواش می کند و فیبر غذایی است که در آب هم […]

مشاهده