آناتومی 38
طحال

طحال

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

طحال در قسمت انتهایی چپ شکم و چپ معده قرار دارد. اندازه و شکل آن در افراد مختلف با هم […]

مشاهده
کلون یا روده بزرگ

کلون یا روده بزرگ

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

به کلون ، روده بزرگ هم می گویند . ایلیوم آخرین قسمت روده کوچک به روده کور ( قسمت اول […]

مشاهده
آئورت

آئورت

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

آئورت بزرگترین سرخرگ بدن است که از قسمت بالای بطن چپ ، محل پمپاژ ماهیچه قلبی آغاز می شود . […]

مشاهده
پانکراس

پانکراس

آذر ۳۰, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

لوزالمعده یا پانکراس در حدود ۶ اینچ است که میان قسمت پشتی شکم و معده قرار دارد . قسمت بالای پانکراس […]

مشاهده
سرخرگ ها

سرخرگ ها

آذر ۲۵, ۱۳۹۷ نسخه مقالات

سرخرگ ها عروق خونی هستند که خون پر از اکسیژن را از قلب به بافتهای مختلف بدن میرسانند . هر […]

مشاهده
زرد پی آشیل

زرد پی آشیل

آذر ۲۴, ۱۳۹۷ نسخه

زرد پی آشیل  بافت رشته ایی محکمی است که ماهیچه های ساق پا را به استخوان پاشنه متصل میکند و […]

مشاهده
سینوس ها

سینوس ها

آذر ۲۱, ۱۳۹۷ نسخه

سینوس ها سیستم های به هم پیوسته ای از حفره های  توخالی در جمجمه اند . بزرگترین حفره های سینوسی […]

مشاهده
ریه ها

ریه ها

آذر ۲۱, ۱۳۹۷ نسخه

ریه ها اندام اسنفجی و پر از هوا هستند که درون قفسه ی سینه جای دارند . از طریق نای […]

مشاهده
کیسه صفرا

کیسه صفرا

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ نسخه

کیسه صفرا کیسه کوچکی درست زیر کبد است . کیسه صفرا، محل ذخیره صفرای تولید شده در کبد است . […]

مشاهده
آپاندیس

آپاندیس

آذر ۲۰, ۱۳۹۷ نسخه

آپاندیس در نقطه ی اتصال روده ی کوچک و روده ی  بزرگ قرار دارد . در حدود ۴ اینچ طول […]

مشاهده
پروستات

پروستات

آذر ۱۹, ۱۳۹۷ نسخه

پروستات یک غده در اندازه گردو است که بین مثانه و آلت تناسلی قرار دارد. پروستات درست در مقابل راست […]

مشاهده
زانو

زانو

آذر ۱۹, ۱۳۹۷ نسخه

زانو ، یکی از بزرگترین و پیچیده ترین مفاصل در بدن می باشد .زانو ،استخوان ران را به استخوان درشت […]

مشاهده