آناتومی کلیه 1
کلیه ها

کلیه ها

آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نسخه

کلیه ها ، یک جفت اندام لوبیایی شکل در ۲ سمت ستون فقرات شما ، زیر دنده ها و پشت […]

مشاهده