آناتومی شکم

۱
شکم

شکم

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ نسخه

شکم فضای بدنی بین قفسه سینه و لگن است. دیافراگم سطح فوقانی شکم را تشکیل می دهد. در سطح استخوان […]

مشاهده