آناتومی روده بزرگ 1
کلون یا روده بزرگ

کلون یا روده بزرگ

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

به کلون ، روده بزرگ هم می گویند . ایلیوم آخرین قسمت روده کوچک به روده کور ( قسمت اول […]

مشاهده