آدرایی 1
آدرایی

آدرایی

دی ۲۷, ۱۳۹۷ نسخه طب گیاهی

آدرایی [ Adrue ] گیاه بومی است که در بخشی از مناطق ترکیه ، جامائیکا و رود نیل وجود دارد […]

مشاهده