یخ

یخ

یخ عبارت است از حالت جامد آب که چگالی ان ۰/۹ گرم در سانتیمتر مکعب است و به همین جهت در مقایسه با شکل ابگون ان (با چگالی ۱ گرم در سانتیمتر مکعب) سبک تر بوده و حالت شناور پیدا می‌کند. فشار دمای انجماد کاهش می‌یابد.تولید یخ به صورت صنعتی در کشورهای توسعه یافته، در ابتدای قرن بیستم شروع شد ولی در ایران در ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی صنعت تولید یخ از حالت طبیعی (تولید یخ در یخچال‌های طبیعی) به حالت صنعتی تغییر کرد.

افزودنی ها