ads
شربت لیمو
شربت لیمو

شربت لیمو

شربت یا شهد لیمو ، ترکیب غلیظ شده آب و شکر و آبلیمو است که می توان در صورت تهیه در منزل به آن کمی گلاب هم اضافه کرد و یا به صورت آماده از بیرون تهیه شود.

افزودنی ها