ads
پودر چیلی
پودر چیلی

پودر چیلی

نوعی ادویهٔ پودر مانند به رنگ قرمز است که در آن به فلفل تند، شوید، پاپریکا، پونه کوهی، زیره سبز، سیر، میخک صدپر و انواع دیگر ادویه اضافه شده و بصورت مخلوط در می‌آید. در تهیه غذاهای مکزیکی مانند چیلی کن کارنه و تاکو این ادویه عنصری ضروری است. پودر چیلی از مکزیک تا آمریکای شمالی و همچنین آشپزی اسپانیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادویه ها