آرد همه منظوره
آرد همه منظوره

آرد همه منظوره

رایج‌ترین نوع آرد است. به آن آرد ساده هم می گویند. همان‌طور که نام آن نشان می‌دهد، برای درست کردن کیک، کلوچه، نان برشته و … مناسب است.

این نوع آرد حدود ۸-۱۱ درصد گلوتن دارد و مرسوم‌ترین نوع آرد محسوب می‌شود.

آردی است که با خواص حدّ واسط آرد گندم (با پروتئین بیش از ۱۰/۵ درصد و خاکستر ۰/۴ تا ۰/۵ درصد) و آرد کیک (با پروتئین کمتر از ۱۰ درصد و خاکستر کمتر از ۰/۴درصد) ، این آرد از گندم سخت یا نرم تولید می‌شود.

کربوهیدرات