پنیر بلوچیز
پنیر بلوچیز

پنیر بلوچیز

پنیر رگه‌آبی نوعی پنیر است که با کپک آبی پرورده شود . پنیر رگه‌آبی یا پنیر آبی نامی کلی برای انواعی از پنیر است که از شیر گاو، گوسفند یا بز و به کمک کپک خوراکیآبی‌رنگی از خانواده پنیسیلین تهیه می‌شود. این نوع پنیر بیشتر در سالادها استفاده می‌شود و طعم مخصوصی دارد.یک کیلو پنیر بلوچیز ارزش غذائی معادل ۱۲ ـ ۱۰ لیتر شیر گاو را داراست و سرشار از مواد معدنی فسفر و کلسیم است. طعم قوی و بوی تند بلوچیز این پنیر را از سایر پنیرها متمایز می‌کند.

لبنیات