شیرین کننده کم کالری
شیرین کننده کم کالری

شیرین کننده کم کالری

این شیرین کننده ها از ریشه گیاه استویا تهیه می شوند و برای بیماران دیابتی جایگزین قند وشکر هستند زیرا قابلیت جذب کمتری دارند. مطالعات تا کنون نشان می دهند کالری یا کربوهیدراتی به رژیم غذایی اضافه نمی کنند.