پنیر موزارلا
پنیر موزارلا

پنیر موزارلا

پنیر موزارلا از مهم‌ترین پنیرهای گروه پاستافیلا (Pasta filata) یا دلمه کشیده شده محسوب می‌شود (پاستافیلا در زبان ایتالیائی = پنیرهای خمیری نرم و کشدار).

انواع مهم پنیرهای موزارلا عبارتند از: پنیرهای رسیده پروولون (Pro vollone)، کایسیوکاوالو (کاشکاوال) (Caicio cavallo)، رومانو (Romano)، و گرانا (Grana).

از هر ۸/۹ تا ۱۰ کیلوگرم شیر، ۱ کیلوگرم پنیر موزارلا حاصل می‌گردد.

لبنیات