ads
پودر سیر
پودر سیر

پودر سیر

پودر سیر در واقع همان سیر است که برای استفاده به عنوان چاشنی و طعم دهنده به صورت پودر مورد استفاده قرار می گیرد.

افزودنی ها