ads
برگ رازیانه
برگ رازیانه

برگ رازیانه

برگ های رازیانه در کشور ما معمولا استفاده نمی شود . گیاهی است با عطر فراوان و در هند همراه با سبزیجات دیگر پخته و یک غذای بومی به حساب می آید. در لبنان و سوریه با برگ های تازه آن نوعی املت تهیه می شود.

سبزیجات