Actemra 1

توسیلیزومب تزریقی – Tocilizumab Syringe

دی ۱۱, ۱۳۹۷ نسخه

توسیلیزومب تزریقی – Tocilizumab Syringe نام ژنریک: توسیلیزومب – TOCILIZUMAB نام تجاری: آستمرا – Actemra توجه: تمامی داروهای ارائه شده تنها تحت نظارت و دستور مستقیم پزشک قابل استفاده می باشد، مطالب ارائه شده صرفا جهت کسب اطلاعات بیشتر می باشد. موارد استفاده [...]

مشاهده