گاستریت 2
التهاب اتوایمیون معده

التهاب اتوایمیون معده

شهریور ۴, ۱۳۹۵ نسخه

التهاب اتوایمیون معده تورم ایمنی و غیرعفونی معده  (التهاب معده) می باشد که ناشی از پادتن هایی (پادتن های خودکار […]

مشاهده
گاستریت - التهاب شدید معده

گاستریت – التهاب شدید معده

شهریور ۲, ۱۳۹۵ نسخه

ورم معده یا گاستریت از بیماری های متداول گوارشی است که معمولا با گرسنه ماندن فرد دچار درد معده می […]

مشاهده