گاستروآنتریت ویروسی 1
گاستروآنتریت ویروسی

گاستروآنتریت ویروسی

خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ نسخه

گاستروآنتریت ویروسی – Viral Gastroenteritis نام دیگر آن آنفلوآنزای معده ای است. گاستروآنتریت التهاب معده و روده در  اثر  عوامل ویروسی […]

مشاهده