کیسه صفرا 2
سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا – Gallstones علایم سنگ کیسه صفرا این حالت زمانی رخ می دهد که سنگ مجرای صفراوی را مسدود کند. […]

مشاهده
تورم حاد صفرا - کوله سیستیت

تورم حاد صفرا – کوله سیستیت

شهریور ۳, ۱۳۹۵ نسخه

تورم حاد صفرا یا کوله سیستیت التهاب کیسه صفرا است. کیسه صفرا عضوی است که در نزدیکی کبد قرار دارد. […]

مشاهده