کلیتوریداینا 1
وولوداینا

وولوداینا

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

وولوداینا – Vulvodynia این بیماری درد مزمنی است در اطراف واژن که علت آن به خوبی مشخص نیست. ولو بخشی از […]

مشاهده