کلسیم پایین 1
هیپوکلسمی

هیپوکلسمی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶ نسخه

هیپوکلسمی – Hypocalcemia هیپوکلسمی به معنی سطح کلسیم سرمی پائین است. علائم هیپوکلسمی شایع ترین علائم هیپوکلسمی شامل موارد زیر است: گزگز […]

مشاهده