کاهش وزن 1
کاهش وزن

کاهش وزن

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

کاهش وزن – Underweight به عنوان سوء تغذیه هم شناخته می شود. نمایه توده بدنی BMI زیر ۱۸.۵ به معنی کاهش […]

مشاهده