پنومونی 4
پنومونی واریسلایی

پنومونی واریسلایی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

پنومونی واریسلایی – Varicella Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آبله مرغان است. پنومونی واریسلایی از عوارض نادر ولی جدی واریسلا یا […]

مشاهده
پنومونی ویروسی

پنومونی ویروسی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

پنومونی ویروسی – Viral Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آسپتیک است. پنومونی ویروسی عفونت ریوی است در اثر عوامل ویروسی.  اطفال […]

مشاهده
پنومونی شیمیایی

پنومونی شیمیایی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

پنومونی شیمیایی – Chemical Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آسپیراسیون است. علایم پنومونی شیمیایی سرفه خشک سرفه همراه با خون مشکلات تنفسی […]

مشاهده
پنومونی

پنومونی

شهریور ۳, ۱۳۹۵ نسخه

پنومونی یا التهاب و تورم ریه ها می باشد که کیسه های هوایی پر از چرک و سایر مایعات می […]

مشاهده