پنومونی آبله مرغان 1
پنومونی واریسلایی

پنومونی واریسلایی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

پنومونی واریسلایی – Varicella Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آبله مرغان است. پنومونی واریسلایی از عوارض نادر ولی جدی واریسلا یا […]

مشاهده