ورم معده یا گاستریت از بیماری های متداول گوارشی است که معمولا با گرسنه ماندن فرد دچار درد معده می شود. این اختلال حتما باید پیگیری شود، به این علت که می تواند وسعت پیدا کند. 1
گاستریت - التهاب شدید معده

گاستریت – التهاب شدید معده

شهریور ۳, ۱۳۹۵ نسخه

ورم معده یا گاستریت از بیماری های متداول گوارشی است که معمولا با گرسنه ماندن فرد دچار درد معده می […]

مشاهده