نوروپاتی دیابتی 2
نوروپاتی دیابتی

نوروپاتی دیابتی

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه نوروپاتی دیابتی

نوروپاتی دیابتی – Diabetic Neuropathy نام دیگر آن نوروپاتی محیطی است ( آسیب عصب پا  و دست). علایم نوروپاتی دیابتی بی حسی […]

مشاهده
بیماری چشمی در دیابت

بیماری چشمی در دیابت

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ مهبد علوی بیماری چشمی در دیابت

بیماری چشمی در دیابت – Diabetic Eye Disease نام دیگر آن نوروپاتی دیابتی است. علایم بیماری چشمی در دیابت کاهش بینایی لکه […]

مشاهده