نقرس 3
نقرس کاذب

نقرس کاذب

آذر ۷, ۱۳۹۶ نسخه

نقرس کاذب – Pseudogout نام دیگر آن آرتروپاتی پیروفسفات است. نقرس کاذب نوعی آرتریت است مشابه نقرس، در این حالت […]

مشاهده
بیماری ثروتمندان

بیماری ثروتمندان

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی بیماری ثروتمندان

بیماری ثروتمندان یا نقرس – Gout علایم بیماری ثروتمندان درد شدید مفصلی تب قرمزی، گرمی و تورم مفاصل اگر این بیماری درمان […]

مشاهده
نقرس

نقرس

آذر ۱, ۱۳۹۵ مهبد علوی

نقرس – Gout نام دیگر آن بیماری ثروتمندان است. نقرس نوعی آرتریت است. می تواند علتی برای دردهای سوزنده ناگهانی، سفتی و […]

مشاهده