نارسایی مزمن وریدی 1
نارسایی وریدی

نارسایی وریدی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

نارسایی وریدی – Venous Insufficiency نام دیگر آن نارسایی مزمن وریدی است. نارسایی وریدی به علت اختلال در پمپاژ خون از […]

مشاهده