ناحیه قفسه سینه 1
دایسکشن آئورت

دایسکشن آئورت

بهمن ۶, ۱۳۹۵ نسخه

دایسکشن آئورت ( در ناحیه قفسه سینه ) – (Aortic Dissection (Chest علائم دایسکشن آئورت درد شدید  و ناگهانی در قفسه سینه […]

مشاهده