مری 5
اسپاسم مری

اسپاسم مری

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶ نسخه

اسپاسم مری – Esophageal Spasm علایم اسپاسم مری اسپاسم مری ممکن است باعث درد تیز و شدید در قفسه سینه شود که […]

مشاهده
واریس مری

واریس مری

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶ نسخه واریس مری

واریس مری – Esophageal Varices نام دیگر آن خونریزی از واریس مری است. علایم واریس مری مدفوع تیره یا خون آلود استفراغ […]

مشاهده
تنگی مری

تنگی مری

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶ نسخه تنگی مری

تنگی مری – Esophageal Stricture علایم تنگی مری درد قفسه سینه در زمان بلع غذا، دارو  و یا نوشیدنی ها بویژه لقمه […]

مشاهده
مری بارت

مری بارت

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ نسخه

مری بارت – Barrett’s Esophagus اسامی دیگر آن عبارتند از: سندرم بارت علایم مری بارت مری بارت علائمی ندارد. اغلب در نتیجه […]

مشاهده
آشالازی

آشالازی

بهمن ۳, ۱۳۹۵ مهبد علوی

آشالازی – Achalasia این بیماری مربوط به مری است. علائم آشالازی علائم آشالازی شامل موارد زیر است: دشواری در بلع مایعات و […]

مشاهده