لارنژیت 1
لارنژیت

لارنژیت

اکتبر 14, 2017 نسخه

لارنژیت – Laryngitis لارنژیت التهاب حنجره است. درون حنجره تارهای صوتی قرار دارد. تورم و تحریک تارهای صوتی باعث ایجاد خشونت […]

مشاهده