علت سیستیک فیبروزیس 1
سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس

شهریور ۳, ۱۳۹۵ نسخه

سیستیک فیبروزیس یک بیماری ژنتیکی است که باعث می شود تا مخاط بدن غلیظ شود. در نتیجه مشکلاتی در ریه […]

مشاهده