سوختگی 3
سوختگی های شیمیایی

سوختگی های شیمیایی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سوختگی های شیمیایی – Chemical Burns علایم سوختگی های شیمیایی درد و سوزش و یا قرمزی بر روی پوست کاهش دید و […]

مشاهده
سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو

سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو – (Chemical Burn (Mouth or Throat علایم سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو قرمزی سوزش […]

مشاهده
سوختگی

سوختگی

اسفند ۶, ۱۳۹۵ نسخه

سوختگی – Burn علایم سوختگی درد تورم تغییرات پوستی ( قرمزی، سفیدی پوست) تاول کم آبی بدن شوک مرور کلی سوختگی ممکن […]

مشاهده