سرطان 15
سرطان رحم

سرطان رحم

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

سرطان رحم – Uterine Cancer اسامی دیگر آن سرطان آندومتر، سارکوم رحم می باشد. سرطان رحم در بخش بالایی رحم و […]

مشاهده
سرطان رنال سل

سرطان رنال سل

آذر ۱۲, ۱۳۹۶ نسخه

سرطان رنال سل ( سرطان کلیه ) – Renal Cell (Kidney) Cancer نام دیگر آن آدنوکارسینوم کلیه است. سرطان رنال […]

مشاهده
سرطان رکتال

سرطان رکتال

آذر ۱۲, ۱۳۹۶ نسخه

سرطان رکتال – Rectal Cancer نام دیگر آن سرطان کولورکتال یا آدنوکارسینوم کولورکتال است. این سرطان در مقعد ایجاد می […]

مشاهده
سرطان پستان

سرطان پستان

آذر ۷, ۱۳۹۶ نسخه

اغلب اوقات اولین علامت سرطان پستان یک توده در پستان یا یک ماموگرافی غیرطبیعی است. طیف سرطان پستان از یک […]

مشاهده
سرطان دهان

سرطان دهان

آبان ۳, ۱۳۹۶ مهبد علوی

سرطان دهان – Mouth (Oral) Cancer جزء ای از سرطان های سر و گردن می باشد. سرطان دهان ممکن است به […]

مشاهده
سرطان ریه ( سلول کوچک ) 

سرطان ریه ( سلول کوچک )

مهر ۲۵, ۱۳۹۶ مهبد علوی

سرطان ریه ( سلول کوچک ) – (Lung Cancer (Small Cell سرطان ریه دو نوع دارد شامل سرطان ریوی نوع سلول […]

مشاهده
سرطان ریه ( کارسینوم ریوی غیر سلول کوچک )

سرطان ریه ( کارسینوم ریوی غیر سلول کوچک )

مهر ۲۵, ۱۳۹۶ نسخه

سرطان ریه ( کارسینوم ریوی غیر سلول کوچک ) – (Lung Cancer (Non-Small Cell Lung Carcinoma دو نوع سرطان ریه […]

مشاهده
سرطان

سرطان

تیر ۱۷, ۱۳۹۶ نسخه

سرطان ، نامی عمومی برای بیش از ۱۰۰ نوع بیماری است . اگرچه انواع مختلفی از سرطان وجود دارند ، […]

مشاهده
سرطان اندومتر

سرطان اندومتر

فروردین ۳۰, ۱۳۹۶ مهبد علوی سرطان اندومتر

سرطان اندومتر – Endometrial Cancer نام دیگر آن سرطان رحم است. علایم سرطان اندومتر خونریزی واژینال غیر طبیعی ترشح غیر طبیعی از […]

مشاهده
سرطان کولون

سرطان کولون

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ مهبد علوی

سرطان کولون – Colon Cancer اسامی دیگر آن عبارتند از: سرطان روده ی بزرگ سرطان کولورکتال علایم سرطان کولون کاهش وزن خون […]

مشاهده
سندرم کارسینوئید

سندرم کارسینوئید

اسفند ۱۲, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سندرم کارسینوئید – Carcinoid syndrome علایم سندرم کارسینوئید گرگرفتگی صورت و گردن برای چند دقیقه تا چندین ساعت کرامپ های شکمی و […]

مشاهده
سرطان پوست نوع سلول بازال

سرطان پوست نوع سلول بازال

بهمن ۱۱, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سرطان پوست نوع سلول بازال – Basal Cell Skin Cancer اسامی دیگر آن عبارتند از: کارسینوم سلول بازال علائم سرطان پوست نوع […]

مشاهده