ذات الریه 1
ذات الریه - پنومونی آتیپیک

ذات الریه ( پنومونی آتیپیک )

شهریور ۲, ۱۳۹۵ نسخه

عفونت ریوی یا ذات الریه که به عنوان پنومونی خوانده می شود، انواع مختلفی دارد. ممکن است در حدی پیشرونده […]

مشاهده