دهان 4
سرطان دهان

سرطان دهان

آبان ۳, ۱۳۹۶ مهبد علوی

سرطان دهان – Mouth (Oral) Cancer جزء ای از سرطان های سر و گردن می باشد. سرطان دهان ممکن است به […]

مشاهده
خشکی دهان

خشکی دهان

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه خشکی دهان

خشکی دهان – Dry Mouth نام دیگر آن گزروستومیا است. علایم خشکی دهان خشکی دهان و زبان و  لب و ترک لب […]

مشاهده
سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو

سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو – (Chemical Burn (Mouth or Throat علایم سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو قرمزی سوزش […]

مشاهده
سندرم سوزش دهان

سندرم سوزش دهان

اسفند ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سندرم سوزش دهان – Burning Mouth Syndrome اسامی دیگر آن عبارتند از: سندرم سوزش زبان درد زبان درد دهان گلوسوداینیا علایم سندرم […]

مشاهده