تیروئید 5
کومای میکزدم

کومای میکزدم

آبان ۸, ۱۳۹۶ مهبد علوی

کومای میکزدم – Myxedema Coma نام دیگر آن کم کاری تیروئید در بالغین است. کومای میگزدم زمانی رخ می دهد که […]

مشاهده
پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶ نسخه

پرکاری تیروئید – Hyperthyroidism اسامی دیگر آن عبارتند از: تیروتوکسیکوز بیماری گریوز تیروئیدیت علائم پرکاری تیروئید کاهش وزن اضطراب بی خوابی عدم […]

مشاهده
کم کاری تیروئید در اطفال

کم کاری تیروئید در اطفال

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی کم کاری تیروئید در اطفال

کم کاری تیروئید در اطفال – (Hypothyroidism (Infant and Child علایم کم کاری تیروئید در اطفال تاخیر رشد صورت پف آلود بزرگ […]

مشاهده
کم کاری تیروئید در بالغین

کم کاری تیروئید در بالغین

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی

کم کاری تیروئید در بالغین – (Hypothyroidism (adults به آن میکزادم هم می گویند. علایم کم کاری تیروئید در بالغین افزایش وزن […]

مشاهده
گواتر

گواتر

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی گواتر

گواتر – Goiter نام دیگر آن بزرگی تیروئید است. علایم گواتر گواتر ممکن است به صورت برجستگی کوچک یا بزرگ در جلوی […]

مشاهده