تنگی مری 1
تنگی مری

تنگی مری

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶ نسخه تنگی مری

تنگی مری – Esophageal Stricture علایم تنگی مری درد قفسه سینه در زمان بلع غذا، دارو  و یا نوشیدنی ها بویژه لقمه […]

مشاهده