بیماری قلبی 8
نقص دیواره ی بطنی

نقص دیواره ی بطنی

اسفند ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

نقص دیواره ی بطنی – Ventricular Septal Defect نام دیگر آن نقص دیواره ی بین دو بطن یا VSD است. نقص […]

مشاهده
انقباضات نارس بطنی

انقباضات نارس بطنی

آذر ۶, ۱۳۹۶ نسخه

انقباضات نارس بطنی – Premature Ventricular Contractions ( PVCs ) انقباضات بطنی نارس، ضربان قلبی اضافی است که در یکی […]

مشاهده
پریکاردیت

پریکاردیت

آذر ۲, ۱۳۹۶ نسخه

پریکاردیت –  Pericarditis پریکاردیت التهاب ناگهانی و یا مزمن پریکاردیوم است، کیسه ای که دور قلب را فراگرفته است. در […]

مشاهده
حمله قلبی زنان

حمله قلبی زنان

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶ مهبد علوی حمله قلبی زنان

حمله قلبی زنان – (Heart Attack (Female اسامی دیگر آن انفارکتوس میوکارد، ترومبوز کرونری و یا انسداد رگ کرونری است. علائم […]

مشاهده
حمله قلبی مردان

حمله قلبی مردان

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶ مهبد علوی حمله قلبی مردان

حمله قلبی مردان – (Heart Attack (Male نام دیگر آن انفارکتوس میوکارد، MI، انفارکتوس حاد میوکارد و یا با بالا رفتن […]

مشاهده
اختلال ریتم قلب

اختلال ریتم قلب

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶ مهبد علوی اختلال ریتم قلب

اختلال ریتم قلب – Heart Rhythm Disorder اسامی دیگر آن آریتمی قلبی و اکتوپی قلبی یا عملکرد نابجای قلبی و یا […]

مشاهده
کاردیومیوپاتی اتساعی

کاردیومیوپاتی اتساعی

شهریور ۲, ۱۳۹۵ نسخه

کاردیومیوپاتی اتساعی ( DCM ) وضعیتی است که توانایی قلب برای پمپاژ خون کاهش می یابد و علت آن هم […]

مشاهده
پرولاپس دریچه متیرال

پرولاپس دریچه متیرال

شهریور ۱, ۱۳۹۵ نسخه

دریچه میترال شما جریان خون در سمت چپ قلب را کنترل می کند. با هر بار ضربان قلب این دریچه […]

مشاهده