بیماری ریوی 3
سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس

آگوست 24, 2016 نسخه

سیستیک فیبروزیس یک بیماری ژنتیکی است که باعث می شود تا مخاط بدن غلیظ شود. در نتیجه مشکلاتی در ریه […]

مشاهده
تراکئیت باکتریایی

تراکئیت باکتریایی

آگوست 24, 2016 نسخه

تراکئیت باکتریایی ، تراکئیت عفونت نادر باکتریایی نای است( نای / لوله تنفس ). این بیماری معمولا به همراه یک […]

مشاهده
پنومونی

پنومونی

آگوست 24, 2016 نسخه

پنومونی یا التهاب و تورم ریه ها می باشد که کیسه های هوایی پر از چرک و سایر مایعات می […]

مشاهده