افتادگی اعضای لگنی 1
افتادگی واژن

افتادگی واژن

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

پرولاپس یا افتادگی واژن – Vaginal Prolapse نام دیگر آن افتادگی اعضای لگنی است. افتادگی واژن زمانی رخ می دهد که […]

مشاهده