استئوفیت 1
خار استخوانی

خار استخوانی

بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ نسخه

خار استخوانی ( زائده های استخوانی ) – Bone Spurs نام دیگر آن استئوفیت است. علایم خار استخوانی درد مفصل تورم مفصل […]

مشاهده