آنوریسم 3
آنوریسم مغزی

آنوریسم مغزی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه

آنوریسم مغزی – Brain Aneurysm اسامی دیگر آن عبارتند از: آنوریسم داخل جمجمه ای آنوریسم داخل مغزی علایم آنوریسم مغزی علائم پارگی […]

مشاهده
آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسم آئورت شکمی

بهمن ۶, ۱۳۹۵ نسخه

آنوریسم آئورت شکمی – Abdominal Aortic Aneurysm اسامی دیگر آن عبارتند از: AAA آنوریسم آئورت علائم آنوریسم آئورت شکمی بیشتر افراد  مبتلا […]

مشاهده
آنوریسم آئورت ( قفسه سینه )

آنوریسم آئورت

بهمن ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

آنوریسم آئورت ( قفسه سینه ) – (Aortic Aneurysm (Chest اسامی دیگر آن عبارتند از: TAA آنوریسم آئورت توراسیک علائم آنوریسم آئورت […]

مشاهده