آب سیاه 2
گلوکوم

گلوکوم

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ نسخه گلوکوم

گلوکوم یا آب سیاه – Glaucoma  علایم گلوکوم گلوکوم زاویه باز باعث کاهش دید محیطی می شود و در نهایت دید تونلی […]

مشاهده
گلوکوم ناشی از پسروی زاویه

گلوکوم ناشی از پسروی زاویه

بهمن ۵, ۱۳۹۵ مهبد علوی

(  آب سیاه ) گلوکوم ناشی از پسروی زاویه – Angle Recession Glaucoma نام دیگر آن گلوکوم تروماتیک است. علائم گلوکوم ناشی […]

مشاهده