آبله مرغان 2
پنومونی واریسلایی

پنومونی واریسلایی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

پنومونی واریسلایی – Varicella Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آبله مرغان است. پنومونی واریسلایی از عوارض نادر ولی جدی واریسلا یا […]

مشاهده
آبله مرغان واریسل

آبله مرغان واریسل

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

آبله مرغان واریسل – (Chickenpox (Varicella نام ویروس این بیماری واریسلا زوستر است. علایم آبله مرغان واریسل راش تاول دار برجستگی […]

مشاهده