آئورت 5
آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسم آئورت شکمی

بهمن ۶, ۱۳۹۵ نسخه

آنوریسم آئورت شکمی – Abdominal Aortic Aneurysm اسامی دیگر آن عبارتند از: AAA آنوریسم آئورت علائم آنوریسم آئورت شکمی بیشتر افراد  مبتلا […]

مشاهده
آنوریسم آئورت ( قفسه سینه )

آنوریسم آئورت

بهمن ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

آنوریسم آئورت ( قفسه سینه ) – (Aortic Aneurysm (Chest اسامی دیگر آن عبارتند از: TAA آنوریسم آئورت توراسیک علائم آنوریسم آئورت […]

مشاهده
پارگی آئورت شکمی

پارگی آئورت شکمی

بهمن ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

پارگی آئورت شکمی – ( Aortic Dissection ( Abdomen علائم پارگی آئورت شکمی علائم اصلی پارگی  آئورت در ناحیه ی شکم شامل […]

مشاهده
دایسکشن آئورت

دایسکشن آئورت

بهمن ۶, ۱۳۹۵ نسخه

دایسکشن آئورت ( در ناحیه قفسه سینه ) – (Aortic Dissection (Chest علائم دایسکشن آئورت درد شدید  و ناگهانی در قفسه سینه […]

مشاهده
نارسایی آئورت

نارسایی آئورت

بهمن ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

( رگورژیتاسیون ) نارسایی آئورت – Aortic Regurgitation اسامی دیگر آن عبارتند از: عدم کفایت آئورت علائم نارسایی آئورت  نارسایی خفیف آئورت […]

مشاهده